بیچارم نکن

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

بیچارم نکن

درمون دردم 

بد تا نکردم 

تا حالا با تو 

دورت بگردم 

پای تو تا قیامت میمونم 

لیلی مجنونم 

ای بنده جونم 

تا روز محشر 

میخونم 

حسین آقا جان 

حسین آقا جانمطالب مرتبط

آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش