امید آخرم حسین

جواد مقدم

بیشتر

امید آخرم حسین

سایت روی سرم حسین

باعث سربلندیمه

این چشمای ترم حسین

دل بی کس و لطف و عطای خودت

من و درد گناه و شفای خودت

نذار در به در جایی دیگه بشم

حالا که اومدم به هوای خودت

تویی خورشید رحمت به تو عالم محتاجه

نوکری که دل خسته ست به محرم محتاجه

... یا حسین ابی عبدالله ...

دست من رو رها نکن

از این خیمه جدا نکن

درهم مارو بخر حسین

خوب و بد رو سوا نکن

تو کریمی و کارمه در بزنم

تو حریم روضه ها در بزنم

کاری دیگه از من برنمیاد

بجز اینکه رو به قمر بزنم

به خدا که لیلی هم با نگات مجنون میشه

سر سفرت حاتم هم میاد و مهمون میشه

... یا حسین ابی عبدالله ...

وقتی کارت شده کرم

من هم دائم دم درم

دلتنگم یک عنایتی

رؤیامه این شبا حرم

در اصلیِ رحمته کرب و بلا

تو دل من حسرت کرب و بلا

من بهشتو عوض میکنم با حرم

برا من خودِ جنته کرب و بلا

آقا چند سالی میشه که میگذره از دیدارت

اربعین بنویس اسم منو جزو زوارت

... یا حسین ابی عبدالله ...


 مطالب مرتبط