معروف به عباس و مسمی به اباالفضل

جواد مقدم

بیشتر

معروف به عباس و مسمی به اباالفضل

عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل

هر دفعه که هر مشکل و هر مسئله ای بود

بردیم پناه از همه دنیا به اباالفضل

صد حاجت اگر داشته هر کس طی یک سال

ده تا به رضا گفته نود تا به اباالفضل

بعد از به خدا و به علی بی برو برگشت

در کشور ما هست قسم ها به اباالفضل

القاب زیادند ولی عالم و آدم

گویند فقط خوش قد و بالا به اباالفضل


 مطالب مرتبط