شبکه های اجتماعی
لطفا حداقل دو حرف را وارد کنید ...
مگر میشود گریه بسیار کرد
مگر میشود گریه بسیار کرد

جمعه، 17 تیر 1401 - محسن عرب خالقی - بیت العباس (ع) | 16 تیر | 1401 مدت زمان:07:03

دانلود مداحی ها و نوحه های محسن عرب خالقی با لینک مستقیم دانلود همراه با متن نوحه و متن مداحی

محسن عرب خالقی
بیت العباس (ع) | 16 تیر | 1401
روضه
شهادت امام محمد باقر (ع)

مگر میشود گریه بسیار کرد..
 مگر میشود دیده خونبار کرد..
 مگر میشود صحبت از خار کرد..
 مگر میشود نقل بازار کرد..

ولی از غم و غصه اش دق نکرد!

مگر میشود خیمه سوزان شود..
 درآن شعله ها عمه حیران شود..
 کشیده نصیب یتیمان شود..
 رد دست هاشان نمایان شود..

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

مگر میشود گفت از سوختن
 چه ها میکشید عمه خوب من
 ز توهین آن خولی بددهن
 مگر میشود گفت از زن زدن

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

مگر‌میشود لشگر نیزه دار
 بیوفتد به دنبال یک طفل زار
 ببینی سر شاه را نی سوار
 ز داغ رقیه شده بی قرار

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

حرم شد گرفتار رنج و عذاب
 چه ها کرد با دستهامان طناب
 مگر میتوان روضه خواند آب آب
 مگر میشود حرف زد از رباب

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

شبی که حرم سمت غمخانه رفت
 به مهمانی قصر شاهانه رفت
 ز شوق پدر طفل دردانه رفت
 مگر میتوان گفت ویرانه رفت

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

کنون این من و این دل گریه خیز
 نشستم به بستر مریض مریض
 چه باید کنم با غمش یا عزیز
 مگر میشود گفت حرف از کنیز

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

 


دانلود رادیو عقیق از کافه بازار