بهترین نعمت همین حب حسین فاطمه است

شکر می ‌گویم که این نعمت به اولادم رسید

هفت پشتم از هراس روز محشر غصه داشت

یا حسینی گفتم و خیرش به اجدادم رسید

اصلا از جنت زمین آمد که روضه بشنود

روضه ‌اش حتی به داد حضرت آدم رسید

وسع من کم بود اما رحمتش بسیار بود

درهمی که بهر روضه ‌اش دادم رسید

 مطالب مرتبط

راه سلوک نوکر از جاده سکوت است
راه سلوک نوکر از جاده سکوت است

پنج شنبه, 03 شهریور 1401

پخش
پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیا
پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیا

پنج شنبه, 10 شهریور 1401

پخش