اشکات مرهم زینب برگرد

برگرد محرم زینب برگرد 

خون گریه کردنات برای شامه

مجروح غم زینب برگرد 

به خواهری که دردشو هیچکس نفهمید  برگرد 

به مادری که بچش روی نیزه ها دید  برگردمطالب مرتبط

کار همه رو راه انداختی
کار همه رو راه انداختی

چهار شنبه, 04 مرداد 1402

پخش
به عزت و شرف لا اله الا الله
به عزت و شرف لا اله الا الله

چهار شنبه, 08 آذر 1402

پخش
 به رسم ادب به رسم وفا
به رسم ادب به رسم وفا

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش