شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

من اگر گریه برات نکنم میمیرم 

گریه میکنم های های های 

تشنه کشتنت وای وای وایمطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش