یا علی حیدر مدد

با دعای مادرم، پر می گیرم تا حرم

میخونم با افتخار، من غلام حیدرم

عشق حیدر جونمه، دینم و ایمونمه

عشق حیدر جونمه، دینم و ایمونمه

نذر ایوون نجف قطره های خونمه

نذر ایوون نجف قطره های خونمه

علی عشقمه، علی یارمه

علی هستی و دار و ندارمه

یا علی حیدر مدد

یا علی حیدر مدد

یا علی حیدر مدد

با علی دین کامله، کعبه بی حیدر گِله

حج بی عشق علی، اول و آخر باطله

سر به دار حیدره، بی قراره حیدره

گردش چرخ فلک، به مدار حیدره

علی آسمون، علی کهکشون

علی آسمون، علی کهکشون

علی رمز قبولی حجمون

یا علی حیدر مدد

یا علی حیدر مدد

یا علی حیدر مدد

من غلام حیدرم...

 مطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش