خورشید در سایه بانت

عالم تحت فرمانت

عالم و آدم نگهبانت 

جان ما هم قربانت 

نه خشکی و نه دریا بود 

خدا بود و علی بود 

محمد بود مولا بود 

خدا بود و علی بود
مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش