اون مردی که خیبر و یه دستی کنده از جا

شب که میشه میبره رو دوشش نون و خرما

 

حق دارن اگه یه عده شک کنن واسه خدایی

ظرفیت نداری واسه درک شان مولا

 

نوش جون هر کی محبتت رو داره

خوش به حال اونکه مولا بهش محل میزاره

 

ای دل ای دل اگه با علی باشی غم نداری

دیگه هیچی تو دنیا کم نداری نداری که نداریمطالب مرتبط

کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش