مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است

امیر کرمانشاهی

بیشتر

مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است
در آسمان ها هم زبانزد کاظمین است

.
 هر جا که بوی تو می آید کاظمین است
 با این حساب امروز مشهد کاظمین است

.

وقتی که محو دیدن باب الجوادیم
 انگار اصلا زائر باب المرادیم

.

مهر و محبت حلم و بخشش جود و رحمت
 در جان تو کرده تجلی بی نهایت

.
 شاعر می افتد پای توصیفت به زحمت
 داری به سر عمامه ی سبز امامت

.

پاکی زلالی مهربانی و عطوفی
 ای معدن الرحمه رئوف بن رئوفی

.

بس که خدای تو ملاحت بر تو داده
 دل می بری با چشم و ابروی گشاده

.
 ای تالی شمس الشموس ای شاهزاده
از کودکی هستی بزرگ خانواده

.

وقتی علی اکبر مولای مایی
یعنی تو هم خلقا و خلقا مصطفایی

.

علم الیقین و مظهر توحید بودی
 در ناامیدی مایه ی امید بودی

.
 راه نجات از ورطه ی تردید بودی
 نه ساله اما مرجع تقلید بودی

.

خورشید زاده ماه پیشت رخ گرفته
 هر پرسشی در محضرت پاسخ گرفته

.

نه ساله بودی رهبری کردی جهان را
 در آستین داری جواب حاضران را

.
 داری به دست خود زمام آسمان را
 دادی به ما از صلب خود صاحب زمان را

.

عمری مسلمان های اسلام تو هستیم
 چشم انتظار مغز بادام تو هستیم

.

معنا بگیرد علم و دانش تحت نامت
 حکمت همیشه می گذارد احترامت

.
 یحی بن اکثم مات و حیران کلامت
 جای سخن های تو بنویسم قیامت

.

با احتجاجت فتح خیبر کردی آن روز
 با تیغ نطقت کار حیدر کردی آن روز

.

چشم تمنا را بدوزم بر نگاهی
 یا سیدالسادات اباجعفر نگاهی

.
 تا حال و روز من شود بهتر نگاهی
 کی می کنی بر جانب نوکر نگاهی

.

با یک نگاه تو ” موفق ” می شوم من
 بر جمع اصحاب تو ملحق می شوم من

.

سرچشمه ی مهر و عطوفت کوه احساس
 بیرون زند از حجره ات عطر گل یاس

.
 بر روضه های فاطمه همواره حساس
 غیرت به مادر داری آقا مثل عباس

.

مشتاق انجام امور ناتمامیم
 ما هم شبیه تو به فکر انتقامیم

.

با سفره هایت هر کسی که آشنا شد
 بیرون نرفت از روضه ات حاجت روا شد

.
 هر جا که آمد نام تو دارالشفا شد
 با ذکر تو آجیل مان مشکل گشا شد

.

عطری دگر بر هفته داده چهارشنبه
 ماییم و ختم یا جواد چهارشنبه

.

نحن موالیکم بزهرا یابن سلطان
 یا سیدی انظر الینا یابن سلطان

.
 ما را سفارش کن به بابا یابن سلطان
 روضه مهیا شد بفرما یابن سلطان

.

گنبد به روی دوش خود پرچم گرفته
 بابا برایت مجلس ماتم گرفته

.

عمری میان روضه هایت گریه کردیم
 بر غربت بی انتهایت گریه کردیم

.
 تو گریه کردی پا به پایت گریه کردیم
 با ضامن آهو برایت گریه کردیم

.

شهری به پای رفتن تو غصه خورده
 همسایه از همسایه ی خود ارث برده

.

هر روز مهمانی به غیر از غم نداری
 بر زخم های کهنه ات مرهم نداری

.
 حتی میان خانه ات محرم نداری
 جز گریه کردن راه دیگر هم نداری

.

ای وارث درد حسن خون بر دلت شد
 وقتی شریک زندگی ات قاتلت شد

.

از شدت زهر ستم بال و پرت سوخت
 تنها نه بال و پر تمام پیکرت سوخت

.
 تو سوختی از غصه قلب مادرت سوخت
 از تشنگی در بین حجره حنجرت سوخت

.

با ناله های تو همه کل می کشیدند
 در پیش چشم فاطمه کل می کشیدند

.

شکر خدا سر نیزه و تیر و کمان نیست
 بر سینه ی تو رد پایی از سنان نیست

.
 در دست ام فضل دیگر خیزران نیست
 انگشترت دیگر به دست ساربان نیست

.

شکر خدا دیگر به دنبال سر تو
 از دشمنت سیلی نخورده دختر تو

 مطالب مرتبط

رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش