هر چه قدر گریه کنم سیر نمیشم حسین جان 

من چه جوری از غم تو پیر نمیشم حسین جانم 

حلالم کن اگه از غم تشنگی تو نمردم 

حلالم کن اگه جونم رو پای غمت نیاوردم 

حلالم کن آقا جانممطالب مرتبط

مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش