ربنا آتنا 

زیارت الحسین 

یوم الاربعین

ثبت اقدامنا

 حسین ای آب حیات

حسین ای جانم فدات

حسین ای راه نجات 

اهدنا الصراط

میمیرم برات 

حسین میمیرم برات 

میمیرم برات

 ای ارض کربلا 

خاک تو شفاء 

مهمان آمده

همراه لشکرش 

عباس و اکبرش 

سلطان آمده

شدی خاک عرشیان 

رسید راه کاروان

مدارا کن کربلا 

با کودکان

حسین میمیرم براتمطالب مرتبط