هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین
 چیزی از کرامتت کم نشده
 یه نخ از تو پرچمت کم نشده
 تو دلم یه ذره از حرارته
 آتیش محرمت کم نشده
 روضه ها برپاست من نمی بینم
 مگه میشه از دلا بره محبتت
 پرچمت بالاست من نمی بینم
 بیشتر از همیشه روضه داری گرم هیأتت
 بی تو بی سامونم از عشقت میخونم
 هر دری بسته شود جز در پر فیض حسین
 این در خانه ی عشق است که باز است هنوز
 نوکر اونه که بخواد بمونه خوب
 از سر سفره ی تو پا نکشه
 آقا جون تو رو خدا یه کاری کن
 که فراقم به درازا نکشه
 حرمت بازه من نمیبینم
 با سلام به کربلا میشم مسافرت
 زائرت کم نیست من نمیبینم
 وقتی مادر تو زهرا میشه زائرت
 من ابر بارونم
 از عشقت میخونم
 هردری بسته شود، جز در پر فیض حسین
 این در خانه ی عشق است که باز است هنوزمطالب مرتبط

این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش