کاری برات نکردم

ولی میون قتلگاه دعام کردی

به درد تو نخوردم 

ولی تو از رو نیزه ها صدام کردی 

یا باب النجات امت 

زیر دست و پا چه میکنیمطالب مرتبط

دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش