چه قشنگه منو آقا به شما میشناسن

روضه ها منو به یاد حرمت میندازن 

از حرم یه ذره تربت توی سجادم 

هر جا هر کی گفت حسین یاد حرم افتادم

نوکر تو فرش زیر پاشو هم میفروشه 

که یه بار دیگه بیاد زیارت شیش گوشهمطالب مرتبط

بیعت با علی
بیعت با علی

شنبه, 10 تیر 1402

یوم الانتقام
یوم الانتقام

شنبه, 29 مهر 1402

سلام فرمانده 2
سلام فرمانده 2

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش