میشه بگی که من هنوز نازم

شونه بزن موی منو بازم

دست توی موهای تو میندازم

شونه بزن موی منو بازم

 

موم سوخت

شبیه مادر تو پهلوم سوخت

بابا ببین تموم بازوم سوخت

میون شعله چشم و ابروم سوخت

 

ای کاش

به گوش من نمیرسید حرفاش

جوری زدش رو صورتم موند جاش

به خدا سنگینه بابا دستاش

 

بابا من الذی ایتمنی...

 

دیگه نگم برات سرم چی شد

میشه نپرسی معجرم چی شد

ببین شکست بال و پرم چی شد

میشه نپرسی معجرم چی شد

 

تاره

چشای من نمیبینه آره

شده لباسای تنم پاره

حتی واسم نمونده گوشواره

 

فرشه

زیر قدم های تو که عرشه

ولی چرا تن تو بی سرشه

گریه کنم دلم سبک تر شه

 

بابا من الذی ایتمنی

 

نبودنت بهونه گیرم کرد

فکر سر بریده پیرم کرد

تو رفتی و زجر اسیرم کرد

فکر سر بریده پیرم کرد

 

سخت بود

اومدی اما دیگه دیر وقت بود

یه روزی دختر تو خوشبخت بود

یه روزی دختر تو خوشبخت بود

 

ای داد

میزنه دشمن سر من فریاد

خبر داری که دندونم افتاد

هزار دفعه دخترت جون داد

 

بابا من الذی ایتمنی...مطالب مرتبط

من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش
نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش