سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه ی سرمایه

یکی برا زائرا جلو آفتاب می ایسته میشه نذر سایه

یکی برا زائرا جلو آفتاب می ایسته میشه نذر سایه

سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه ی سرمایه

یکی برا زائرا جلو آفتاب می ایسته میشه نذر سایه

یکی برا زائرا جلو آفتاب می ایسته میشه نذر سایه

عشق تو قلباست میگم حقیقت اینجاست میگم

دوست دارم راست میگم دوست دارم راست میگم

نوشته اسممون روی ایوون کربلا 

نوشتن اشکای ما رو بارون کربلا

الهی خونواده ی شما دعا کنن

ما خونوادگی بشیم مهمون کربلا

حرم اربعین حرم چقدر این حسین حسین مارو زیارت برده

شاید تو شلوغیا شونموم به شونه ی امام زمانم خورده

شاید تو شلوغیا شونموم به شونه ی امام زمانم خورده 

تو اون همه سلام یا اباعبدالله منتظرم یکی بگه سلام یا جداه

این سلام امام زمانه این قشنگ ترین سلام جهانه

قشنگ ترین سلام جهانه

یا زائرم ناشنواست بازونی کرده همه بین الحرمینو

دوست داره بگه خدا نیاره نشونی اسم حسینو

یا زائرم نابیناست بهش بگم حرم چه شکلی حسین جان

قربون دلش همش میگه کجای کربلاییم الان 

عشق تو قلباست میگم حقیقت اینجاست میگم

دوست دارم راست میگم دوست دارم راست میگم

دوست دارم راست میگممطالب مرتبط

چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا

چهار شنبه, 30 آذر 1401

پخش
تو پناهمی
تو پناهمی

جمعه, 21 خرداد 1400

پخش