این را برسانید به گوش همه عالم 

اسلام شده زنده به این ماه محرم

تا سایه ی این پرچم مشکی به سر ماست 

جمعیت ارباب وفا نگسلد از هم

دوباره وعده گرفتیم پای این بیعت 

که در رکاب حسینیم ما به هر قیمت

دوباره گرد هم آییم اربعین حسینی 

به عشق روز ظهور حضرت حجت

نغمه ی خیل اصحاب حسین 

العجل یا لثارات الحسین

تا صورت و پیوند جهان بود علی بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

این کفر نباشد بخدا عین یقین است 

تا هست علی باشد و تا بود علی بود

من از کلام علی جز حق که نشنفتم

به اذن مادر سادات یا علی گفتم

و تا قیام قیامت به دست و پای کسی جز 

بچه های علی یا علی نمیفتم

نغمه ی خیل اصحاب حسین 

العجل یا لثارات الحسین
مطالب مرتبط