محمد حسین پویانفر

بیشتر

غریب گیر آوردنت

لشگریان خیره سر چند نفر به یک نفر

آبروی دو عالم با گریه امدن اطراف قتله گاه

گفتی که خواهرم برگرد خیمگاهبعد از دقایقی دیدن که پیکرت

در خون فتاده در نیزها سرت
مطالب مرتبط

...
عشق بی تکراری

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
...
وصل الله علیک یا عشق

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش