زن اگه عقلیه هاشیمه

محمد حسین حدادیان

بیشتر

زن اگه عقلیه هاشیمه

رفته به علی 

هر جلوه علی 

خطبه میخونه و غوغا میکنه

هم شان علی 

با لحن علی 

اگه میدون میرفت این زن بود

هم رزم علی

با عزم علی 

معجرش بام علی 

هر قدم گام علی 

میجوشه تو رگش 

غیرت اسلام علی 

فریادش به جهان 

میوزه وقت اذان 

باید خراب شه ماذنه بی نام علی

 مطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش