تو را دارم چه غم دارم

حنیف طاهری

بیشتر

تو را دارم چه غم دارم، ابالفضل علمدارم

از لای پرده ی خیمه گرد و غبار معلومه 

تو راه علقمه رد صدها سوار معلومه 

چشم انتظار بابامه اما دیگه سر انجام این انتظار معلومهمطالب مرتبط