کنار سقاخونه مادرم 

آب میریخت رو سرم تو حرم 

الهی که از در خونت جایی نرم 

سپرده مادرم منو به شما 

که بشم خادم حرمت آقا

حالا دیگه شدم برای تو گدا 

حوالم رو داده امام رضا 

که قدم قدم تو هیئت ها 

بمونم نوکر شه کرب و بلا 

تو بزم عشقت آقا نوکرم 

مولا خاک درم سرورم 

پیر غلامم کن توی روضت با علم 

رو سرم منت  داره کرمت

نوکری میکنم پای علمت

شب جمعه ببر منو تو حرمت 

همه سوز صدام کربلا میخوام

همه سوی نگام کربلا میخواد 

ذکر رو لبام کرب و بلا میخوادمطالب مرتبط