میرم و برمیگردم 

من خاکم زر میگردم

کارم اینه که دور بچه های زهرا و علی بگردم

اینجا خونمه کجا برم 

بین مجلس امام حسین 

افتادم زمین گمون کنم 

داره میرسه امام حسین 

ای رفیقم تویی دکر طوفانی هر دقیقم 

ای رفیقم دادم اسمتو حک کنن رو عقیقم

ای رفیقم ای رفیقم 

ای رفیقم تویی انتخاب چقدر خوش سلیقم

ای رفیقم حرم تا حرم میشه طی طریقم

ای رفیقم ای رفیقم

وقتی هیئت میگیرم 

بوی تربت میگیرم

بی ارزشم اما با سینه زدن قیمت میگیرم

اینجا خونمه کجا برم 

غیر خیمه ی امام حسین 

طعم عاشقی یعنی همین 

طعم قیمه ی امام حسین 

ای مرادم میبینی برا تو جوونیم دادم

به تو کم نشد لحظه ای اعتقادم

ای مرادم ای مرادم

ای مرادم مریدت شدن تک تک خونوادم

در این خونه نوکر خونه زادم 

ای حسین جان ای حسین جان 

ای حسین جان ...مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش