راز جهان امشب برملا شد

عالم و آدم حاجت‌روا شد

قول خداونده: دیگه وقتِ

اومدنِ ختم الانبیا شد

 

حک می‌کنم رو قلبم، نقش نام زیباشو

پر نکرده تو قلبم، کسی یک لحظه جاشو

 

«یا رسول الله، یا رسول الله»مطالب مرتبط