سلام مظهر نجابت
 سلام خاتم نبوت
 سلام سفره دار عالم
 سلام ریشه ی کرامت

تو سفره دار عالم، از اون قدیم ندیمی
 اگه حسن کریمه، تو جده الکریمی

تویی همونی که
 به ما خدا دادی
 دست دخترت رو بوسیدی و
 به زن بها دادی

دوست دارم الحمدلله

سلام اعتبار دینم
 سلام عشقِ توی سینم
 سلام صاحب شفاعت
 سلام مهربون ترینم

میون مهربونا، تو مهربون ترینی
 یقین دارم تو محشر، نوکرتو می بینی

مقام مادر رو
 تو یاد ما دادی
 دست دخترت رو بوسیدی و
 به زن بها دادی

دوست دارم الحمدلله

سلام ای مراد عیسی
 سلام پیر راه موسی
 سلام شهریار عالم
 سلام ای دلیل دنیا

خنده ی تو دلیل، وجود عالمینه
 دعات میشه نصیب، هر کی که با حسینه

دست دل ما رو
 به مرتضی دادی
 دست دخترت رو بوسیدی و
 به زن بها دادی

دوست دارم الحمدلله

سلام ای رئیس مکتب
 سلام ای امام مذهب
 سلام ماه آسمونم
 سلام ای دعای هر لب

نور خدا هنوز از، روایتات می باره
 هر چی که شیعه داره، به برکت تو داره

به لطف تو امشب
 دلا شده لایق
 ذکر رو لبای ما شد امشب
 یا حضرت صادق

دوست دارم الحمدلله

سلام شور عاشقانه
 سلام عشق صادقانه
 سلام برکت الهی
 سلام علم بی کرانه

میگم با سربلندی، اگه بپرسن از من
 هزار تا ابن حنبل، خاک تو هم نمیشن

عنایتی آقا
 به این دل عاشق
 ذکر رو لبای ما شد امشب
 یا حضرت صادق

دوست دارم الحمدلله

 مطالب مرتبط

چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا

چهار شنبه, 30 آذر 1401

پخش
تو پناهمی
تو پناهمی

جمعه, 21 خرداد 1400

پخش