باز اومد شب هیجان ما
 تند تند میزنه ضربان ما
 اومد روشنی جهان ما
 بابای امام زمان ما

باید دلامون تو سامرا باشه
 جمع همه جمع پس صفا باشه
 یه امام حسن باز متولد شد
 تا باشه از این تولدا باشه

ببینید از امروز که جبرئیل دیگه
 فقط از صبح تا شب حسن حسن میگه

یا مولا یا مولا حسن مولا

از شادی تا سحرو بیداریم
 از شادی چرا دست برداریم
 غم باشه آخه مگه میذاریم
 ما دو تا امام حسن داریم

هر کی تو جهان یه قسمتی داره
 خوش به حال اونکه عزتی داره
 آقا که امام عسکری باشه
 آخ که نوکری چه لذتی داره

تموم دنیا رو بگردی و اللهه
 عاقبت بخیری فقط همین راهه

حسن مولا حسن مولا

 مطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش