مهر علی و عشق اولادش

مهر شناسنامه هامون

 

اراده خداست این کشور 

تحت لوای حیدر بمون

 

ماامت محمدو مسلمانیم 

زیر سایه شاه خراسانیم 

 

هم مسیر و همشهری سلمانیم 

جمهوری اسلمی ایرانیم 

 

این مذهب جعفریه عشق ما رهبریه 

می دونه دشمن ما ایرانی حیدریهمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش