ما امت حزب اللهیم، دلداده روح اللهیم

هنگامه بیداری ما شد، دل محو تاشای خدا شد

با نغمه با فاطمه(س) ما، عالم همه شور شهدا شد…

مطالب مرتبط