ای غم دور و برم نیا خیلی تو دست و پا نباش

امشب مهمونه خونته خورشید امشب سیاه نباش

ای تن بند زمین نشو دور از عرش خدا نباش

ای دل وقت گداییته جایی جز سامرا نباش

خنده اش نباشه روزی تقسیم نمیشه

روز و شب عاشقی تقسیم نمیشه

امشب زبونم روی دور حسنه

جز اسم حسن چیزی حالیم نمیشه

عاشقا نگار اومد یا امام عسکری

لطف بیشمار اومد یا امام عسکری

دومین حسن توی دومین بهار اومد یا امام عسکری

مولا مولا یا حسن حسن

ای عشق امشب بیا و با مجنون از یار من بگو

ای دل از راهبایی که اینجا مومن شدند بگو

امشب از راه اومد حسن اهلاً با مرحباً بگو

ای لعل دست روی دست نذار هر دم جانم حسن بگو

آی حسن .....

ذکر ملائک همه بارک لکمِ

دنیا بی نگاش توی تاریکی گمِ

عالم میدونه که این آقا یه دونه است

تو آیینه باشه امام یازدهمِ

استجابت دعا یا امام عسکری

اسم اعظم خدا یا امام عسکری

شد مسیح اهل بیت یا امام عسکری

وعده ی مسیحیا یا امام عسکری

مولا مولا یا حسن حسن

ای ماه الحق باید قد پیشش این ماه کمون باشه

ای خاک تو سجده گاهشی باید جات آسمون باشه

ای کاش این شبها روزیمون وصل صاحب زمان باشه

ای جان چی میشه عیدی این عید با آقامون باشه

شاه بیت قصیده ی خلقت رسیده

دریای کرامت و رحمت رسیده

ای دنیا بدون پدر منجی اومد

پایان غم بشریت رسیده

ذکر اهل کبریا یا امام عسکری

افتخار انبیا یا امام عسکری

صاحب ولایت آخرین اوصیا یا امام عسکری

مولا مولا یا حسن حسن

ای عشق امشب بیا و با مجنون از یار من بگو

ای دل از راهبایی که اینجا مومن شدند بگو

امشب از راه اومد حسن اهلاً با مرحباً بگو

ای لعل دست روی دست نذار هر دم جانم حسن بگو

آی حسن .....

ای ماه الحق باید قد پیشش این ماه کمون باشه

ای خاک تو سجده گاهشی باید جات آسمون باشه

ای کاش این شبها روزیمون وصل صاحب زمان باشه

ای جان چی میشه عیدی این عید با آقامون باشه

شاه بیت قصیده ی خلقت رسیده

دریای کرامت و رحمت رسیده

آی دنیا بدون پدر منجی اومد

پایان غم بشریت رسیده

استجابت دعا یا امام عسکری

اسم اعظم خدا یا امام عسکری

شد مسیح اهل بیت یا امام عسکری

وعده ی مسیحیا یا امام عسکری

ای غم دور و برم نیا خیلی تو دست و پا نباش

امشب مهمونه خونته خورشید امشب سیاه نباش

ای تن بند زمین نشو دور از عرش خدا نباش

ای دل وقت گداییته جایی جز سامرا نباش

خنده اش نباشه روزی تقسیم نمیشه

روز و شب عاشقی تقسیم نمیشه

امشب زبونم روی دور حسنه

جز اسم حسن چیزی حالیم نمیشه

عاشقا نگار اومد یا امام عسکری

لطف بیشمار اومد یا امام عسکری

دومین حسن توی دومین بهار اومد یا امام عسکری

مولا مولا یا حسن حسنمطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش