سلام کعبه ی امید رضا

سلام کوثر دوم مصطفی

به روز جزا شفیع همه

سلام وارث عصمت فاطمه

راه گلومو بسته بغض این روزگار

به ساحل نگاه بی قرارم ببار

من پاییزم ولی به باد غمت

می پیچه توی دلم شمیم بهار

سلام کعبه ی امید رضا

سلام کوثر دوم مصطفی

به روز جزا شفیع همه

سلام وارث عصمت فاطمه

یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه ....

راه گلومو بسته بغض این روزگار

به ساحل نگاه بی قرارم ببار

من پاییزم ولی به باد غمت

می پیچه توی دلم شمیم بهار

باب الکرم باب الکرم .....

سلام کعبه ی امید رضا

سلام کوثر دوم مصطفی

به روز جزا شفیع همه

سلام وارث عصمت فاطمه

زهرای مرضیه شده مادرت

سجده کرده عالم به خاک درت

من به اذن سلطان شدم نوکرت

باب الکرم باب الکرم .....

سلام کعبه ی امید رضا ....مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش