از حجر برادر شد بانوی حرم دلخون

با دیده ی بارانی با سوز دل محزون

آواره ی جانان شد حیران بیابان شد 

شد در ره لیلایش لیلای حرم مجنون

نه بین در و دیوار نه زیر غلاف تیر

در یاری مولایش شد کشته ی این مضمون

این دختر زهرا را با زهر ستم کشتن 

معصومه شده مسموم از زهر جفای دون 
مطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش