سینه زنی افتخار منه

نوکر شدن اعتبار منه

این روضه ها دار و ندار منه

میخونم به یاد حاج قاسم همیشه

توفیق شهادت بی یا حسین نمیشه
مطالب مرتبط