از وقتی که یادمه

هوامو داشتی آقا

عشقت رو توی دلم 

خودت گذاشتی آقا 

تو هیئت قد کشیدم 

اسمت رو تا شنیدم

من با سر

به سوی روضه هات دویدممطالب مرتبط

حسین عزیز دلم
حسین عزیز دلم

شنبه, 28 آبان 1401

پخش
بیا یابن الحسن دردم دوا کن
بیا یابن الحسن دردم دوا کن

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش