بی تو ای سلیمانی؛ دل ماند و پریشانی

ماه مو سپیدم، سردار شهیدم

این فتح مبین از توست؛ راه اربعین از توست

ای شیر حسینی فرزندِ خمینی

رفتی از ميان ما‌ سوی جنت الماوی

حاج قاسم کجایی؟ حاج قاسم کجایی؟

جسم اربا اربایت در آغوش مولایت؛ این دیدار زیبا بر جانت گوارا

دست غرقه خونِ تو؛ جسم لاله گونِ تو دارد روضه هایی… حاج قاسم کجاییمطالب مرتبط