یاران ره عشق منزل ندارد

این بحر مواج ساحل ندارد 

بی کران تر از دریا دریا 

آرام جان زهرا زهرا 

ای انتهای راه شهدا 

سالار زینب سالار زینب 

سالار زینب سالار زینبمطالب مرتبط

عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم
عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم

چهار شنبه, 10 شهریور 1400

پخش
گفتن یتیمم
گفتن یتیمم

پنج شنبه, 06 شهریور 1399

پخش