به خونه ی آسمون دوباره خورشید اومد

چشمای امید اومد

عاشقای مرتضی علی عید اومد

رو سر دنیا بارون می باره

بارون چشما عین بهاره

کریم کریمه فرقی نداره

تو بقیع باشه یا سامرا

کریم کریمه فرقی نداره

عسکری باشه یا مجتبی

خودت میدونی آقا گدای سامراتم

مست می نگاتم دیوونه ی کنیه ی ابن الرضاتم

با قلمت با دواته چشمام

رو ورقه ای می نویسم آقا

کریم کریمه فرقی نداره

تو بقیع باشه یا سامرا

کریم کریمه فرقی نداره

عسکری باشه یا مجتبی

ورق که سرخ و سبزه مقاومت همیشه

نمی شکنه با تیشه ریشه ی ستم به زودی کنده میشه

وعده ی خدا دائم همینه

والعاقبة للمتقینه

میاد یه روزی که از مدینه

میشنویم بانگ جاء الحق

میاد یه روزی جهان ببینه

وعده ی خالق مطلق و

کریم کریمه فرقی نداره

تو بقیع باشه یا سامرا

کریم کریمه فرقی ندارهمطالب مرتبط