در سجده بپاي تو هزاران آدم

جارو كش تو هزاران مريم

محتاج دعای تو هزاران خاتم


ای شاه گدای تو هزاران حاتم


من نیز یكی از این هزاران توام

هر چند به این سو و به آن سو نزدم


هر چند به این كو و به آن كو نزدم


پیش تو به آفتاب هم رو نزدم


در صحن تو من اگر چه جارو نزدم


مشغول غلامی غلامان توام
مطالب مرتبط

ذوالجناح از چه خود را باختی
ذوالجناح از چه خود را باختی

سه شنبه, 17 اسفند 1400

پخش
دورامو زدم دوباره برگشتم
دورامو زدم دوباره برگشتم

یک شنبه, 25 دی 1401

پخش
روضه | کاشف الکربی و تمنا من
روضه | کاشف الکربی و تمنا من

چهار شنبه, 12 دی 1397

پخش