شور | سیدنا اباالفضل سیدنا اباالفضل

عبدالرضا هلالی

بیشتر

ای دو عالم فدای چشمانت

شعر من شد سنای چشمانت

نام این قطعه را چه بگذارم

غزلی از برای چشمانت

از ازل روضه خوان عباسم

خادم آستان عباسم
مطالب مرتبط

به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش