ان جاءَ کم فاسقُ بِنبإٍ فتبینوا

با شبهه و شایعه اگه بشه شیعه رو به رو 

اونقدر بصیرت داره که بمونه پای مذهبش

ای بچه شیعه شده وقت جهاد یا علی بگو

کدوم علی همون که چشم فتنه ها رو کور کرد 

کدوم علی همون که با خدا بود و جوانمرد 

کدوم علی همون که نشد از تنهایی دلسرد 

وقت شهادت آی رفیق سکوت کن

شبیه زبیر و اشعری سقوط نکن 

زیر آتیش این فتنه ها رکود نکن 

ان تنصروا الله ينصركممطالب مرتبط

دل‌خوشی
دل‌خوشی

پنج شنبه, 08 مهر 1400

چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا

چهار شنبه, 30 آذر 1401

پخش