قهرمان وطن

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

آرزوش این بود

بره سوریه بشه مدافع حرم

آرزوش این بود

تا بشه شهید به پای پرچم وعلم

آرزوش این بود آرزوش این بود

غصه نخور قسمتت بوده همینجا

بسوزی پر بکشی

زیر آوار شربت شهادت رو سربکشی

روضه سوختن رو با همه وجودت بچشی

تو براما قهرمانی تو شهیدی تو شهیدی

صورتت اگر چه سوخته رو سفیدی
مطالب مرتبط