گریه ی من برق ذوالفقار

چادر خاکی برام افتخاره 

سنگ علی رو میزنم به سینه

حتی با قبری که نشن نداره 

من بانی روضه ی حاسی ام

من مادر گریه ی سیاسی ام

من کشته ی زخم نا سپاسی ام

تو بازوی زخمیم خستگی هرگز نیست

وقت دفاع از حق سکوت جایز نیست

یا زهرا یا حجة الله علی الحجج مادر 

ما رو آمده کن برا فرج مادرمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش