هیچی حالم و خوب نمی کنه، جز نگا به گنبدت
هیچی حالم و خوب نمی کنه، جز طواف مرقدت
ای امیر عالمین، ما و لطف بی حدت

همه دنبال/ یه حال خوبن
من فقط توو کربلا رو به رام

حرمت عشقه/ از راه دورم
بوی سیبش می رسه بر مشام

توی رویاهام/ با دل شیدام
رو به ششگوشه میگم السلام
….
ای غم دلخواه،زیر نور ماه/ زمزمه ام اینه بنفسی انت ثارالله

هر شب جمعه،می کشم هِی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲

هیچی حالم و خوب نمی کنه، جز نفس زدن برات
هیچی حالم و خوب نمی کنه، جز هوای کربلات
کاش به زودی برسم، بین جمع زائرات

با تمنای/ در این خونه
هستن اونهایی که سائل! خوشن

چون قطره هایی/ که توی دریا
به امید وصل ساحل خوشن

مردم این خاک/ توو گرفتاری
به امام حسینشون دل خوشن
…..
ای غم دلخواه،زیر نور ماه/ زمزمه ام اینه بنفسی انت ثارالله

هر شب جمعه،می کشم هِی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲مطالب مرتبط