سلام امام رضا

من آشنام امام رضا 

گفتم تمم زندگیم 

گفتم آقام امام رضا

سلام امام رضا

اسمت شفا امام رضا 

دق میکنم اگه یه سال 

مشهد نیام امام رضا

اسمت رو میزنن همه فریاد 

اسم تو غما رو میبره از یاد 

هر کی یه جا دلش رو گذاشته

من هم رو به روی پنجره فولاد 
مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش