شب بیعت است شب سرنوشت

 

بمان همسفر بمان در بهشت

 

به هرکجا بروی آسمان همین رنگ است

 

همیشه بین حسین و یزیدیان جنگ است

 

یا ذلت با یزید یا عزت با حسین

 

تا پای جان بمان در بیعت با حسین

 

لبیکَ یا حسین

 

****

 

شب هجرت است به سوی حسین

 

بیا همسفر به کوی حسین

 

صدای کرب و بلای حسین می آید

 

بیا بیا که صدای حسین می آید

 

راه این کاروان راه صبر و رضاست

 

مبدأ کرب و بلا مقصد عرش خداست

 

لبیکَ یا حسینمطالب مرتبط