من و تو قصه ی یک روح در دو تا بدنیم

که در مواجه با هم به فکر ما شدنیم 

و سر نوشت من و تو به هم گره خورده 

اگر چه پیر و جوانیم اگر چه مرد و زنیم 

به دست حادثه از هم اگر چه دور شدیم 

برای هم شیرین مثل جان خویش تنیم
مطالب مرتبط

دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش