ما دستمان در دست مولای شهید است

ما قلبمان خلوتگاه و جای شهید است

بوی بصیرت میدهد باغ شهادت

نور خداوند به سیمای شهید است

ما روسفیدیم

اما سیه پوش

مطالب مرتبط

برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش
ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش