عمری است بی قرار به سر میبریم ما

بر این قرار تا نفس آخریم ما

هم راز روضه ها و نواخوان نوحه ها

دم ساز سوز سینه و اشک تریم ما

ما را به سر هوای شهیدان بی سر است

از سرگذشته ایم چو به این سریم ما

مطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش