یاد شهید یاد ولایت می آورد

بیهوده نیست یاد شهیدان نمیکنند

با نهضت حسینی دوران مخالف اند

حفظ حریم پیر جماران نمی کنند

عکس امام نه دل امام دوپاره شد

مطالب مرتبط