در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون

یاد شلمچه یاد فکه یاد مجنون

یاد شهیدایی که در خون آرمیدند

با رمز یا زهرا حماسه آفریدن

رفتند یاران چابک سواران 

همراه آنها پیر جمارانمطالب مرتبط